Onderwerp: Irene's schade bulletin maart 2020

Nieuws van Irene Sommeling voor de Schadeherstelbranche
IRENE'S SCHADE BULLETIN Maart 2020
Kennis is macht, kennis delen is kracht

Machtsstrijd over voertuigdata
WIE CONTROLEERT ONAFHANKELIJK DE CORRECTE WERKING VAN ADAS-SYSTEMEN?
Vanaf mei 2022 moeten er verplicht minimaal 30 ADAS-systemen in nieuwe voertuigen zitten voor typegoedkeuring. Wie controleert onafhankelijk de correcte werking van ADAS-systemen?
Als een automobielfabrikant van meerdere automerken hun data volledig gaat afschermen en voor eigen gebruik gaat toepassen, dan ontstaat er niet alleen een commercieel-, maar ook een maatschappelijk probleem.
INSHARED VERZEKERD? 
DIK € 3.000,- VERSCHIL BIJ SCHADE!
Als Inshared verzekerde ben je conform de polisvoorwaarden verplicht de schade altijd door een ABS Autoherstel vestiging vast te laten stellen. Maar dit is niet van toepassing bij een verhaalbare schade, oftewel een niet eigen schuldschade, mits je niet eerst naar een ABS Autoherstel vestiging gaat!

Daadkracht en doen
ONDERNEMEN = LEF | GEZOND VERSTAND | GEWOON DOEN!
Iedereen heeft wat te melden, te bepalen, en iedereen weet op z’n eigen manier dat het zo niet verder kan, maar houdt vast aan het oude vertrouwde. Desondanks rest er slechts een gelatenheid voor ondernemers, uitvoerenden met een werkvloer in eigendom, om gewoon door te gaan met de orde van de dag.

Auto crash data
“OVERTUIGEND BEWIJS”! BEWEZEN | NAUWKEURIG | VERDEDIGBAAR
Auto crash data zijn gegevens die na een auto-ongeval in het geheugen van een veiligheidssysteem van het voertuig kunnen worden opgeslagen. Het is één van de belangrijkste bewijsstukken die verzameld en geëvalueerd moeten worden als onderdeel van een auto crash onderzoek.

Bereken je uurtarief 2020
METEN IS WETEN MET FOCUS OP GEZONDE ROI BEDRIJFSVOERING
Laat je niet gek maken dat je te duur bent. Er kan er maar één de goedkoopste zijn. Dat wil jij toch niet zijn? Ga eindelijk eens van je eigen kracht uit, maar zorg tegelijkertijd ook dat je de juiste reparatiemethoden kiest en correct herstelt. Dus, hoe ga je de salarisstijgingen voor de komende 2 jaar zo’n 10 % in je nieuwe uurtarief voor 2020 meenemen?

Consumentenrecht op grote schaal geschaad
SCHADEHERSTEL IS GEEN MEDEDINGINGS- MAAR CONSUMENT RECHTERLIJK PROBLEEM
Het onderzoek De rol van de autoverzekeraars op de autoschadeherstelmarkt uitgevoerd door ACM heeft volgens Ombudsvrouw Schadeherstel niet de daadwerkelijke problematiek binnen de autoschadeherstelmarkt zichtbaar gemaakt.

Kijk alvast uit naar:
Irene's Schade Bulletin april 2020 sneak preview


Aanpak misleidende en onacceptabele handelswijze bij schade afwikkeling.
Wel of niet in de schadesturing: krijg alles betaald en tegen een “gezond” uurtarief. Bewezen resultaat!
 Kennis & Tips
Mis de nieuwsbrief van april 2020 niet!
Schadeherstelbranche
06-52762087