Onderwerp: Irene's schade bulletin november 2020

Nieuws van Irene Sommeling voor de Schadeherstelbranche
IRENE'S SCHADE BULLETIN November 2020
Kennis is macht, kennis delen is kracht

HOUDBAARHEIDSDATUM “MASSA IS KASSA” IS VERSTREKEN
Er moet geïnvesteerd worden, maar de verzekeraar gaat dat niet betalen.
Met de Paper “Botsing tussen kwaliteit en kosten” benoemt Stichting Schadegarant problemen in de schadeherstelbranche. Er moet geïnvesteerd worden, maar de verzekeraar gaat dat niet betalen. 

Jarenlang hebben verzekeraars zich verrijkt over de rug van hun verzekerden. Nooit was het genoeg. Premies innen die jaarlijks stijgen, en op moment van schade de regie van het herstel overnemen door schadesturing.
Autoschade? Wie is de klant?!
Ben jij dat als autobezitter? Of is dat je verzekeraar?
Heb je schade aan je auto? Heel vervelend! Maar gelukkig heeft elk schadeherstelbedrijf vakmensen die graag je auto weer goed willen repareren Terugbrengen in de staat van net voor de aanrijding zodat je na schadeherstel weer veilig je weg kunt vervolgen. Maar wat als niet jij, maar je verzekeraar de klant is?!

Auto total loss - wat is de waarde
Hoe moet geleden schade worden bepaald?
Na een schade krijg je van de expert, schadeherstelbedrijf of verzekeraar te horen dat je auto total loss wordt verklaard. Herstel is niet meer mogelijk of is economisch onverantwoord. Als benadeelde lijd je op dat moment een verlies dat gelijk is aan de waarde van je auto op het moment van de aanrijding. Er zal dan ook aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van de marktwaarde van de auto ten tijde van het verlies.

Volvo schadehersteld
Deze klant heeft de schrik van zijn leven gekregen
Deze klant heeft de schrik van zijn leven gekregen toen hij op de A12 links achter aantikt werd door de rechter voorzijde van een vrachtauto. Het gevolg is dat hij dwars voor de vrachtauto terecht kwam. In dit dossier ging het buiten de schuldvraag ook om hoe deze Volvo daadwerkelijk hersteld is. Is er gerepareerd zoals gezegd, dus conform het Audatexrapport en de factuur?

Kijk alvast uit naar:
Irene's Schade Bulletin sneak preview


Aanpak misleidende en onacceptabele handelswijze bij schade afwikkeling.
Wel of niet in de schadesturing: krijg alles betaald en tegen een “gezond” uurtarief. Bewezen resultaat!
 Kennis & Tips
Mis de volgende nieuwsbrief niet!
Schadeherstelbranche
06-52762087