Onderwerp: Irene's schade bulletin oktober 2018

Nieuws van Irene Sommeling voor de Schadeherstelbranche
IRENE'S SCHADE BULLETIN oktober 2018
Kennis is macht, kennis delen is kracht

Schadegarant offerteronde 2019
Stop met tarieven onder kostprijs door te geven!
Stoppen is het beste
Worden we wakker?
Dus vanaf de invoering van de euro in 2000 is het sturingsuurtarief in 18 jaar zelfs lager geworden?! Dit moet toch voor iedereen een eyeopener zijn? Waar zou het gemiddelde sturingsuurtarief moeten liggen als de jaarlijkse CAO verhogingen ook daadwerkelijk vanaf 2000 consequent door de ondernemers doorgevoerd zouden zijn, inclusief de éénmalige uitkeringen?

1 november 2018: Workshop "Kostprijs en Exploitatie-analyse"
Eyeopener voor schadeherstel ondernemers - kom beslagen ten ijs!
training helpt u verder
Dit is een scenario wat elke ondernemer kan overkomen. U wordt geconfronteerd met oneigenlijk opgenomen en gebruik van opgenomen beeldmateriaal door een klant. Gedurende een reparatie aan zijn auto in uw werkplaats, zijn er door de dashcam van de klant non stop opnames gemaakt. Uw medewerkers zijn vol in beeld te zien en kentekens van auto’s van klanten zijn duidelijk leesbaar.

Wij zijn de schadeherstelbranche!
Wil je ook dat de schadebranche gaat veranderen
Nadenken
Want verzekeraars sluiten jaarlijks samenwerkingsafspraken op prijs af met schadeketens, welke gelden voor alle gelieerde schadeherstelbedrijven. Deze afspraken zijn bij jou of je tussenpersoon vaak niet bekend, maar hebben wel invloed op hoe je auto na schade uiteindelijk daadwerkelijk wordt gerepareerd.

Kijk alvast uit naar:
Irene's Schade Bulletin november 2018 sneak preview


Aanpak misleidende en onacceptabele handelswijze bij schade afwikkeling.
Wel of niet in de schadesturing: krijg alles betaald en tegen een “gezond” uurtarief. Bewezen resultaat!
 Kennis & Tips
Mis de nieuwsbrief van november 2018 niet!
Schadeherstelbranche
06-52762087