Onderwerp: Irene's schade bulletin

Nieuws van Irene Sommeling voor de Schadeherstelbranche
IRENE'S SCHADE BULLETIN januari 2018
Kennis is macht, kennis delen is kracht

Primeur in Nederland
“Wij kijken dwars door de lak heen!”
Vakmanschap
De consument wil 100 % zekerheid dat z’n auto na de schade goed hersteld is. Als schadeherstelbedrijf lever je het overtuigende bewijs. De AutoSchadeKeuring is de enige zekerheid voor autobezitter of leaserijder, dat de auto waarin zij rijden na een schade hersteld is zoals ‘t hoort. Met geen enkel ander label laat je zien hoe de auto daadwerkelijk is hersteld.
Schadeherstelondernemer jij bepaalt!
Resultaten worden bepaald door de juiste actie(s).
Schadesturing en schadelastgaranties zijn een sturingssysteem dat schadeherstelondernemers verleidt met schijnzekerheid en veiligheid. Maar ondertussen steelt het je vrijheid als een ervaren zakkenroller.

Het beperkt je in je denken, remt je in je groei, en houdt je klein als schadeherstelondernemer.Schadeherstel probleem – oplossing
De kern van het probleem
Er wordt “gesjoemeld” en dat gaat twee kanten uit. Verzekeraars forceren in de schadeafhandeling en vragen onmogelijke dingen. Schadeketens gaan hierin mee om eigen bestaansrecht te verzekeren. Deze afspraken zijn dwingend voor de schadeherstelbedrijven, die om nog enigszins voldoende werk af te leveren gaan “sjoemelen”.
Ombudsvrouw Schadeherstel
Maakt recht wat krom is.
Ombudsvrouw Schadeherstel roept (schadeherstel)ondernemers en verzekerden op zich te melden wanneer zij bij schadeherstel te maken krijgen met mogelijke oneerlijke of misleidende handelspraktijken.

Momenteel hanteren drie grote verzekeraars een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van haar verzekerden en schadeherstelbedrijven. Deze verzekeraars wanen zich haast onaantastbaar. Immers, de macht der grootste doet zich laten gelden.

Er wordt bijvoorbeeld domweg na schadeherstel niet of gedeeltelijk uitgekeerd als je niet doet wat de verzekeraar zegt.


Kijk alvast uit naar:
Irene's Schade Bulletin februari 2018 sneak preview


Aanpak misleidende en onacceptabele handelswijze bij schade afwikkeling.
Wel of niet in de schadesturing: krijg alles betaald en tegen een “gezond” uurtarief. Bewezen resultaat!
 Kennis & Tips
Mis de nieuwsbrief van 28 februari 2018 niet!
Schadeherstelbranche
06-52762087